Kas ir meža apsaimniekošana

Meža gabali ir zemes gabali, kas klāti ar mežu vai satur ievērojamu daudzumu koku un meža platībai raksturīgu augu.

Šie zemes gabali var būt gan valsts īpašumā, gan privātīpašumā.

Meža platībām var būt dažādi lietojumi. Daļu no tiem var atvēlēt mežizstrādei un koksnes ieguvei, citus izmantot atpūtas, tūrisma vai dabas aizsardzības vajadzībām. Tāpat meža apsaimniekošana var būt nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanā, kā arī klimata regulēšanā un augsnes aizsardzībā.

Meža platību apsaimniekošana var ietvert koku ciršanas kontroli, meža aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, kā arī ekosistēmu stāvokļa uzraudzību. Meža platības var būt īpašas uzmanības objekts ekoloģisko programmu un dabas aizsardzības politikas ietvaros.

Обсуждение закрыто.